Giá cửa cuốn Austdoor 2022

 

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN AUSTDOOR

Dòng sản phẩm

Tên gọi Model Đơn vị tính Giá bán lẻ (VNĐ)

CỬA CUỐN NAN NHÔM

DÒNG CỬA CUỐN LINE ART

L120 dày 1.2-1.5mm (màu #16+#01, #01+#16) (KT tối đa: H5xW5.5m)  L120 m2 3,650,000

DÒNG CỬA CUỐN BIGOS

B100 dày 1.8-2.2mm (màu #05) (KT tối đa: H8xW9.5m) B100 m2 5,100,000
B100s dày 1.4-1.8mm (màu #15, #16, #16+#15) (KT tối đa: H7xW8m) B100s m2 4,530,000

DÒNG CỬA CUỐN MEGA

M70 dày 1.2-1.5mm (màu #15, #17, #17+#15) (KT tối đa: H6xW7m) (kết hợp nan PC - M1/2/3/4/5/6) M70 m2 3,640,000
M71 dày 1.1-1.3mm (màu #03) (KT tối đa: H6xW6.5m) (Có thể kết hợp nan PC - M1/2/3/4/5/6) M71 m2 3,580,000

DÒNG CỬA CUỐN COMBI

C70 dày 1.1-2.3mm (cải màu #02+#03) (KT tối đa: H6xW7m) C70 m2 4,460,000
S50i dày 1.2-1.3mm (màu #03) (KT tối đa: H6xW6m) (Có thể kết hợp nan PC - M1/2/3/4/5/6) S50i m2 3,770,000
S51i dày 1.0-1.1mm (màu #05) (KT tối đa: H5xW5.5m) (Có thể kết hợp nan PC - M1/2/3/4/5/6) S51i m2 3,310,000
S52i dày 0.9-1.0mm (màu #05) (KT tối đa: H5xW5m) (Có thể kết hợp nan PC - M1/2/3/4/5/6) S52i m2 2,560,000

DÒNG CỬA CUỐN ALUROLL 1

A49i dày 0.9-1.1mm (màu #05) (KT tối đa: H5.5xW5.5m) A49i m2 2,620,000
A48i dày 1.1-1.2mm (màu #05) (KT tối đa: H6xW6m) (Có thể kết hợp nan PC - M1/2/3/4/5/6) A48i m2 3,000,000
A50 dày 1.3-1.4mm (màu #03) (KT tối đa: H6.5xW7m) (Có thể kết hợp nan PC - M1/2/3/4/5/6) A50 m2 3,410,000

CỬA CUỐN THÉP TẤM LIỀN AUSTROLL

CỬA CUỐN TẤM LIỀN SERIES 1

CB độ dày 0.53mm (màu #1, 2, 5, 6, 8) (KT tối đa: H5xW6m) CB m2 1,460,000

CỬA CUỐN TẤM LIỀN SERIES 2

AP độ dày 0.51mm (màu #1, 2, 5, 6) (KT tối đa: H5xW5.5m) AP m2 1,270,000

CỬA CUỐN TẤM LIỀN SERIES 3

TM độ dày 0.5mm (màu #1, 6) (KT tối đa: H5xW5m) TM m2 1,110,000

CỬA CUỐN TẤM LIỀN SERIES 4

EC độ dày 0.45mm (màu #2, 4) (KT tối đa: H4.5xW4.5m) EC m2 940,000

CỬA CUỐN GARAGE

CỬA CUỐN OVERHEAD

Cửa cuốn Trượt trần OVERHEAD (màu #1, #8) (KT tối đa: H2.5xW4.5m) OV1 m2 4,040,000

CỬA CUỐN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

CỬA CUỐN AUSTVISION

Cửa cuốn Trong suốt AUSTVISION 2, PC 550 (KT tối đa: H4xW6m) VS2 m2 5,420,000

CỬA CUỐN AUSTGRILL

Cửa cuốn Khớp thoáng inox AUSTGRILL 1 (thanh inox vuông) (KT tối đa: H5xW6m) GR1   6,130,000
Cửa cuốn Khớp thoáng inox AUSTGRILL 2 (thanh inox tròn) (KT tối đa: H5xW6m) GR2   2,850,000

CỬA CUỐN CÔNG NGHIỆP

CỬA CUỐN CHỐNG CHÁY

Cửa cuốn thép Chống cháy AF100, dày 1.2mm (màu #7, RAL 7046) (KT tối đa: H8.5xW10m) AF100   3,450,000

CỬA CUỐN SIÊU TRƯỜNG

Cửa cuốn thép Siêu trường ST85, dày 0.9mm (màu #7, RAL 7046) (KT tối đa: H7.0xW7.0m) ST85   2,220,000
Cửa cuốn thép Siêu trường ST100, dày 1.2mm (màu #7, RAL 7046) (KT tối đa: H8.5xW10m) ST100   2,940,000

CỬA CUỐN TỐC ĐỘ CAO

Cửa cuốn Tốc độ cao HS HS   Liên hê

BỘ TỜI CỬA CUỐN

DÒNG SẢN PHẨM TÊN GỌI ĐVT GIÁ BÁN LẺ (VND)

BỘ TỜI DÀNH CHO CỬA CUỐN THÉP TẤM LIỀN, TRONG SUỐT

Bộ tời đơn ARG.P-1L/R (dùng cho cửa diện tích <12m2) ARG.P-1L/R bộ 6,810,000
Bộ tời đôi ARG.P-2L/R (dùng cho cửa diện tích ≥12m2) ARG.P-2L/R bộ 7,970,000
Bộ tời AHV.2PL/R (dùng cho cửa có diện tích lớn) AHV.2PL/R bộ 8,300,000

BỘ TỜI NHẬP KHẨU (DÀNH CHO CỬA CUỐN NAN NHÔM, KHỚP THOÁNG, THÉP SIÊU TRƯỜNG)

Bộ tời AUSTDOOR AH300A, sức nâng 300kg AH300A bộ 9,850,000
Bộ tời AUSTDOOR AH500A, sức nâng 500kg AH500A bộ 10,600,000
Bộ tời AUSTDOOR AH300A, sức nâng 300kg (sử dụng AT1) AH300A bộ 9,970,000
Bộ tời AUSTDOOR AH500A, sức nâng 500kg (sử dụng AT1) AH500A bộ 10,640,000
Bộ tời AUSTDOOR AH800A, sức nâng 800kg AH800A bộ 20,460,000
Bộ tời AUSTDOOR AH1000A, sức nâng 1000kg AH1000A bộ 28,300,000
Bộ tời YH1250 (380V) YH1250 bộ 50,810,000
Bộ tời YH1500 (380V) YH1500 bộ 54,850,000
Bộ tời AUSTDOOR AH300A.P, sức nâng 300kg (đảo chiều không dây) AH300A.P bộ 10,650,000
Bộ tời AUSTDOOR AH500A.P, sức nâng 500kg (đảo chiều không dây) AH500A.P bộ 11,440,000
Bộ tời AUSTDOOR AH300A.P, sức nâng 300kg (đảo chiều không dây, sử dụng AT1) AH300A.P1 bộ 10,890,000
Bộ tời AUSTDOOR AH500A.P, sức nâng 500kg (đảo chiều không dây, sử dụng AT1) AH500A.P1 bộ 11,420,000
Bộ tời AUSTDOOR AH800A.P, sức nâng 800kg (đảo chiều không dây)  AH800A.P bộ 21,290,000
Bộ tời AUSTDOOR AH1000A.P, sức nâng 1000kg (đảo chiều không dây) AH1000A.P bộ 29,580,000
Bộ tời YH1250.P (380V, đảo chiều không dây) YH1250.P bộ 53,820,000
Bộ tời YH1500.P (380V, đảo chiều không dây) YH1500.P bộ 57,920,000

BỘ TỜI LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM (DÀNH CHO CỬA CUỐN NAN NHÔM, KHỚP THOÁNG, THÉP SIÊU TRƯỜNG)

Bộ tời AUSTDOOR AK300A, sức nâng 300kg AK300A bộ 7,150,000
Bộ tời AUSTDOOR AK500A, sức nâng 500kg AK500A bộ 7,460,000
Bộ tời AUSTDOOR AK300A, sức nâng 300kg (sử dụng AT1) AK300A bộ 7,250,000
Bộ tời AUSTDOOR AK500A, sức nâng 500kg (sử dụng AT1) AK500A bộ 7,520,000
Bộ tời AUSTDOOR AK800A, sức nâng 800kg AK800A bộ 9,920,000
Bộ tời AUSTDOOR AK300A.P, sức nâng 300kg (đảo chiều không dây) AK300A.P bộ 7,550,000
Bộ tời AUSTDOOR AK500A.P, sức nâng 500kg (đảo chiều không dây) AK500A.P bộ 7,840,000
Bộ tời AUSTDOOR AK300A.P, sức nâng 300kg (đảo chiều không dây, sử dụng AT1) AK300A.P1 bộ 7,700,000
Bộ tời AUSTDOOR AK500A.P, sức nâng 500kg (đảo chiều không dây, sử dụng AT1) AK500A.P1 bộ 7,970,000
Bộ tời AUSTDOOR AK800A.P, sức nâng 800kg (đảo chiều không dây) AK800A.P  bộ 10,270,000
BỘ TỜI DÀNH CHO CỬA CUỐN TRƯỢT TRẦN
Bộ tời trượt trần AHV565 AHV565 bộ 9,530,000

BỘ TỜI DÀNH CHO CỬA CUỐN THÉP CHỐNG CHÁY, THÉP SIÊU TRƯỜNG

Bộ tời YHFD300, sức nâng 300kg (220V) YHFD300 bộ 12,200,000
Bộ tời YHFD500, sức nâng 500kg (220V) YHFD500 bộ 19,390,000
Bộ tời YH800, sức nâng 800kg (220V) YH800 bộ 23,090,000
Bộ tời YH1000, sức nâng 1000kg (220V) YH1000 bộ 27,610,000
Bộ tời YH2000, sức nâng 2000kg (380V)  YH2000 bộ 69,800,000 

 

 

 

 

Shares:
Hỗ trợ khách hàng
support
Video

AUSTDOOR TPHCM

AUSTDOOR TPHCM

AUSTDOOR TPHCM