Ra mắt Hội Nhôm thanh định hình Việt Nam tại khu vực phía Nam

Sáng ngày 22/06/2019 tại khách sạn Sofitel Sài Gòn Plaza, Quận 1, TP. HCM đã tổ chức thành công Lễ ra mắt Hội Nhôm Thanh Định Hình Việt Nam (gọi tắt là Hiệp hội Nhôm Việt Nam) tại khu vực phía Nam. Hiệp hội Nhôm Việt Nam với vai trò và sứ mệnh quan trọng đưa ngành nhôm Việt Nam bước sang một tầm cao mới, công nghệ kỹ thuật hiện đại và phát triển bền vững trong thời đại công nghiệp 4.0.

Đến tham dự sự kiện có các đại diện ban ngành, đại diện các doanh nghiệp sản xuất nhôm, cơ quan báo chí và đài truyền hình địa phương. Hiệp hội đã thống nhất đưa ra các mục tiêu cụ thể: Quảng bá hình ảnh của Hiệp hội Nhôm tại khu vực phía Nam nhằm thu hút đông đảo các thành viên tham gia; đổi mới năng lực cạnh tranh bằng cách xây dựng chuẩn mực sản xuất chung; thiết lập các tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo sản phẩm đạt chất lượng cao, góp phần thiết thực bảo vệ lợi ích người tiêu dùng

Hiệp hội Nhôm Việt Nam là đại diện cho các doanh nghiệp sản xuất Nhôm thanh định hình và các doanh nghiệp kinh doanh Nhôm. Hiệp hội Nhôm với vai trò tập hợp, đoàn kết, giúp đỡ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các hội viên và là diễn đàn trao đổi thông tin, đề xuất chính sách, quy chế quản lý, thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên Hiệp hội trong việc xây dựng ngành Công nghiệp Nhôm phát triển ổn định và cùng có lợi góp phần làm lành mạnh hóa và phát triển thị trường Nhôm Việt Nam một cách bền vững trong bối cảnh đất nước hội nhập toàn diện vào nền kinh tế thị trường khu vực và quốc tế.

Shares:
Hỗ trợ khách hàng
support
Video

AUSTDOOR TPHCM

AUSTDOOR TPHCM

AUSTDOOR TPHCM